ZNANJEM DO POSLA – Poziv za poslodavce!

Program “Znanjem do posla“ promoviše dostojanstven rad i podržavaće poslodavce koji nude pristojne uslove zaposlenja. NIRAS-IP Consult je ovlašćen od Švajcarske agencije za razvoj i saradnju da sprovodi program „Znanjem do posla“ (Education to Employment – E2E). Program E2E poboljšava poziciju mladih na tržištu rada Srbije kroz modernizaciju politika koje se odnose na zapošljavanje mladih i kroz razvoj veština za rad koje su potrebne privatnom sektoru.

Osnovna svrha Poziva za poslodavce je da obezbedi tehničku i finansijsku podršku poslodavcima iz privatnog sektora kojima je neophodna kompetentna radna snaga, kroz kreiranje različitih mogućnosti za učenje kroz rad posredstvom Platforme za obuke na radnom mestu za sadašnje ili buduće tražioce zaposlenja, sa prevashodnim fokusom na mlade ispod 30 godina, ali ne isključujući ni druge potencijalne učesnike, posebno iz ranjivih grupa. Ovaj poziv za poslodavce sprovodi se na odabranim teritorijama u Srbiji posredstvom E2E mreže lokalnih partnera (brokera), među kojima je i Edukativni centar – Kruševac.

Aktuelni poziv za poslodavce je produžen do 23. aprila 2023. Predstavlja odličnu priliku za poslodavce da kroz obuku na radnom mestu dođu do kvalifikovanog kadra, a za mlade ljude da nađu pristojan posao. Znanjem do posla i lokalni partneri su tu da podrže poslodavce u procesu selekcije, obuke i zapošljavanja novih radnika, kao što radimo od 2016. godine.

Detalji poziva za poslodavce dostupni su na znanjemdoposla.rs/current-call-call-2022.