ZAVRŠNICA ISTRAŽIVAČKOG PROCESA U RASINSKOM OKRUGU – PAKET USLUGA ZA MLADE

 

Realizacijom fokus grupe sa predstavnicima biznis sektora, istraživački proces u okviru “Paketa usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, u Rasinskom okrugu, ušao je u završnu fazu.

Edukativni centar Kruševac je, 24. avgusta, organizovao fokus grupu sa predstavnicima biznis sektora u Rasinskom okrugu, malih i srednjih preduzeća, kompanija, strukovnih udruženja, sa ciljem utvrđivanja stanja i perspektiva koje imaju mladi za razvoj karijere, zapošljivost i zapošljavanje u lokalnim zajednicama, a u kontekstu evropskih integracija Srbije. Edukativni centar je, prethodno, organizovao fokus grupe sa predstavnicima javnog i civilnog sektora i mladima iz lokalnih zajednica u Rasinskom okrugu.

Partnerske organizacije na ovom projektu, Edukativni centar Kruševac i niški Proaktiv istraživanje, u Rasinskom i Nišavskom okrugu, sprovode sa ciljem prikupljanja informacija, neophodnih za izradu predloga praktičnih politika za unapređivanje položaja i perspektiva mladih na nivou lokalnih zajednica, a kroz programe podrške da razvijaju svoju karijeru, unapređuju zapošljivost i zapošljavanje. Realizaciji fokus grupa prethodilo je mapiranje lokalnih dokumenata i relevantnih aktera, za četiri tematske oblasti: Karijerno vođenje i savetovanje; Obuke i praktične veštine zapošljavanja – samozapošljavanje; EU paket garancija za mlade; Rodna ravnopravnost, mladi i zapošljavanje.

Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.