ZAVRŠNA KONFERENCIJA U KRUŠEVCU: GLASNO I JASNO ZA KARIJERNI RAZVOJ I ZAPOŠLJIVOST MLADIH

Na dvodnevnoj konferenciji „Glasno i jasno za karijerni razvoj i zapošljivost mladih“, održanoj 20. i 21. juna, u Kruševcu, u organizaciji Edukativnog centra Kruševac (ECK), uz razmenu iskustava, istaknuti su primeri dobre prakse i važnost međusektorske saradnje u ovim oblastima.

Reč je o završnoj konferenciji ECK-a, u okviru projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“. Edukativni centar Kruševac se, u okviru projekta, u prethodne dve ipo godine, bavio temom karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, na teritoriji pet lokalnih zajednica u centralnoj Srbiji – Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Obrenovac i Paraćin. Sa ciljem pružanja doprinosa dostizanju EU standarda u ovim oblastima, unapređena je i uspostavljena saradnja sa 60 ustanova, organizacija i institucija i organizovano 10 konsultativnih sastanaka u 5 lokalnih zajednica. Znatno je proširena mreža saradnika, a boljoj informisanosti šire javnosti doprineli su: ciklus radio emisija i video klipovi.

Projekat „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“ realizovao je konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji   sa   Nacionalnom   koalicijom   za   decentralizaciju,   Media   i   reform   centrom   Niš, Forumom   civilne   akcije   FORCA,   Evrokontaktom,   Centrom   za   razvoj   civilnog   društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom. Projekat finansira Evropska unija.