Zaječar: Obuke za jačanje kapaciteta mreže EKONET

U okviru projekta “Ekonet – korak dalje”, u Zaječaru su, u prvoj polovini decembra, održane dve obuke za jačanje kapaciteta članica mreže EKONET.

Obuku ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – UPRAVLJANJE BIORAZGRADIVIM OTPADOM održao je Miodrag Živančev, master inženjerstva zaštite životne sredine sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Obuka je fokusirana na: biorazgradivi otpad – probleme deponovanja, utvrđivanje generisanih količina i sastava komunalnog otpada, definisanje opcija odvojenog prikupljanja i tretmana biorazgradivog otpada; otpad od hrane – problematiku i primere dobre prakse; proces i tehnologiju kompostiranja; kućno kompostiranje; a bavila se i modelom za proračun smanjenja emisija iz sektora upravljanja otpadom.

Obuku ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE – UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA  sprovela je Jelisaveta Grupković, diplomirana biološkinja zaštite životne sredine iz OCD Porodični centar Knjaževac. Teme obuke bile su : ambalaža i ambalažni otpad – zakonska regulativa, lanac odgovornosti, specifičnosti ambalažnog otpada od SZZB; značaj pravilnog zbrinjavanja ambalažnog otpada od SZZB u kontekstu očuvanja životne sredine i ispunjavanja zakonskih obaveza.

Projekat „Ekonet – korak dalje“ realizuje požeška Forca, sa još tri organizacije članice mreže Ekonet: Timočkim omladinskim centrom, Somborskim edukativnim centrom i Edukativnim centrom – Kruševac.

Ove aktivnosti su deo programa „EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine“ koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

ekosistem.mis.org.rs 

mis.org.rs

                                                                        

 

Изборник