Za pravovremeno informisanje građana i građanki o kvalitetu vazduha u Kraljevu

Sa namerom da Kraljevčani i Kraljevčanke raspolažu pravovremenim i tačnim informacijama o kvalitetu vazduha u gradu, UG „Novi put“ je pokrenulo inicijativu PRAVO DA ZNAM! u okviru koje je, za proteklih šest meseci, sproveden niz aktivnosti. Počev od uvodne radionice, na kojoj je predstavljen tekst peticije lokalnim organizacijama civilnog društva, medijima i zainteresovanoj javnosti, do organizacije tribina i uličnih akcija, u okviru kojih su građani i građanke upoznati sa aktuelnom situacijom i zatražena njihova podrška (potpisivanje peticije). Prema rečima Jovana Nešovića, predsednika UO UG „Novi put“ pokrenut je i dijalog sa predstavnicima Grada Kraljeva (JLS). Nešović smatra da su na dobrom putu i da će grad , u bliskoj budućnosti imati automatizovanu mernu stanicu (za merenje zagađenosti vazduha prvenstveno PM10 i PM2.5 česticama).

PRAVO DA ZNAM! je jedna od podržanih inicijativa u okviru konkursa “Podrška za mobilizaciju zajednice”, koji se sprovodi u sklopu projekta ,,Lokalni poziv za EU”. Projekat realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, a cilj je osnaživanje lokalnih inicijativa za doprinos procesima pridruživanja EU, stvarajući decentralizovano društvo koje neguje kulturnu različitost i participatornu demokratiju. Projekat finansira Evropska unija, a Edukativni centar – Kruševac je jedan od šest regionalnih centara za podršku razvoju organizacija i neformalnih inicijativa.