Za brži oporavak – Istupi za ljudska prava!

Međunarodni dan ljudskih prava ove godine se obeležava pod sloganom „Za brži oporavak – Istupi za ljudska prava” (Recover Better – Stand Up for Human Rights). Na Dan ljudskih prava 2020. zbog pandemije COVID-19, fokusiramo se na potrebu za ponovnom izgradnjom, osiguravajući da su ljudska prava ključna u naporima za oporavak. To podrazumeva borbu protiv ukorenjenih, sistemskih i međugeneracijskih nejednakosti, isključenja i diskriminacije.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar za Dan ljudskih prava 1950. godine, kako bi skrenula pažnju „naroda sveta“ na, dve godine ranije potpisnu, Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava. Deklaracija,  po prvi put u istoriji čovečanstava, proklamuje zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi i sve nacije sveta,  „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“ određuje prvi član deklaracije. Nije bila pravno obavezujuća do Međunarodne konferencije UN o ljudskim pravima 1968. godine, kada je odlučeno da deklaracija predstavlja obavezu za sve članice međunarodne zajednice.