IMPAKT redakcija – Fokus na mlade

   U okviru projekta “IMPAKT – Iskorak Mladih Prema AKTivnom učešću”, čiji je cilj podsticanje aktivnog učešća mladih i unapređenje njihove vidljivosti, kroz uključivanje…
Изборник