U OKVIRU PROJEKTA „PODELJENA PROŠLOST – ZAJEDNIČKA BUDUĆNOST“ USPEŠNO REALIZOVANA „NACIONALNA LABORATORIJA ZA DRUŠTVENE INOVACIJE“

Edukativni centar Kruševac organizovao je, krajem marta, radionicu “Nacionalna laboratorija za društvene inovacije”, jednu u nizu aktivnosti u okviru projekta “Podeljena prošlost – zajednička budućnost” (Divided Past – Joint Future), koja je okupila predstavnike javnog, civilnog i biznis sektora sa teritorije Srbije. Radionica, održana u Kruševačkom pozorištu, bavila se društvenim izazovima na putu ka regionalnom pomirenju, sa namerom da pokrene kreiranje inovativnih alata koji vode pomirenju u regionu.

Projekat „Podeljena prošlost – zajednička budućnost“ sprovodi Omladinski komunikativni centar Banja Luka u saradnji sa 17 partnerskih organizacija, među kojima je i Edukativni centar Kruševac, a finansira Evropska unija. Ključna svrha ovog IPA projekta je izgradnja infrastrukture za efektivan proces pomirenja na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Reč je o četvorogodišnjem projektu, čija je realizacija počela u januaru 2016. godine.                    

Podsetimo, prethodna radionica “Nacionalna laboratorija za društvene inovacije” održana je u Novom Sadu, u organizaciji Pokreta gorana Vojvodine. U narednom periodu, uslediće proces grantiranja generisanih, društveno-inovativnih ideja, a projektom je predviđena i Regionalna laboratorija za društvene inovacije.