U KRUŠEVCU ORGANIZOVAN MEĐUNARODNI TRENING “LABORATORIJA AKTIVIZMA”

Međunarodni trening kurs “Laboratorija aktivizma – kreativnost i inovativnost u izgradnji mira” (Action Lab – Creativity and innovation in peacebuilding) održan, od 14. do 22. maja, u Kruševcu, okupio je učesnike/ce (omladinske radnike/ce i lidere/ke) iz 13 zemalja. Ovo je jedna u nizu aktivnosti u okviru projekta “Okvir kompetencija za izgradnju mira u omladinskom radu i neformalnom obrazovanju u Evropi” (Peacebuilding framework competence in youth work and NFE in Europe) koji sprovodi Edukativni centar Kruševac, u saradnji sa 12 partnerskih organizacija, u okviru ERASMUS+ programa. Reč je o trećem međunarodnom treningu u okviru pomenutog projekta, a prethodni su organizovani u Hrvatskoj (Slavonski Brod) i Bosni i Hercegovini (Vlasenica).

Cilj projekta je izgradnja okvira kompetencija za podršku omladinskim radnicima u inovativnom i kreativnom razvoju edukacije i prakse za izgradnju mira, u okviru omladinskog rada i neformalnog učenja u Evropi. Namera je da se, ovim projektom, skrene pažnja na pitanje rastućih tenzija kao pretnje miru i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i EU, kroz uključivanje omladinskog rada u promociju i aktivno učešće u izgradnji mira, solidarnosti, razumevanja i poštovanja.

U okviru projekta “Okvir kompetencija za izgradnju mira u omladinskom radu i neformalnom obrazovanju u Evropi” osim trening kurseva i online platforme, planirana je nedelja aktivizma (istovremeno u 13 zemalja – Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Albanija, Kipar, Grčka, Francuska, Španija, Italija i Poljska), a u završnici i veliki javni događaj. Projekat se sprovodi 15 meseci, u okviru programa ERASMUS+, uz finansijsku podršku EU.

Изборник