TEHNIKE MAPIRANJA I IZRADE IZVEŠTAJA SA PREPORUKAMA U FOKUSU ZAVRŠNE OBUKE PARTNERSKIH ORGANIZACIJA

U okviru projekta “Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, završni (treći) modul obuke predstavnika partnerskih organizacija, Edukativnog centra Kruševac (ECK) i niškog PROAKTIV-a, održan je od 28. februara do 2. marta u Vrnjačkoj Banji. Tom prilkom precizirane su tehnike mapiranja lokalnih javnih politika, praksi i relevantnih aktera u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih.

Lokalne dokumente usmerene na ciljane teme, ECK i PROAKTIV će mapirati u dva okruga (Rasinskom i Nišavskom). Reč je o četiri tematske oblasti: Karijerno vođenje i savetovanje; Obuke i praktične veštine zapošljavanja – samozapošljavanje; EU paket garancija za mlade; Rodna ravnopravnost, mladi i zapošljavanje. Za svaku od pomenutih tematskih oblasti biće mapirani i lokalni relevantni akteri (lokalne samouprave, institucije, ustanove, organizacije civilnog društva, mediji).

Na trećem modulu obuke, precizirano je da mapiranje predstavlja uvod u nastavak istraživanja kroz osam fokus grupa (po četiri u Rasinskom i Nišavskom okrugu). ECK i PROAKTIV realizovaće po jednu fokus grupu sa relevantnim akterima za svaku od četiri targetirane oblasti, sa ciljem dobijanja informacija o stavovima, mišljenjima, saznanjima i idejama učesnika. Podaci dobijeni iz fokus grupa, kombinovani sa nalazima mapiranja, ECK-u i PROAKTIV-u predstavljaće polaznu osnovu za izradu predloga praktičnih politika.

Realizacijom poslednjeg modula, uspešno je sprovedena obuka za usaglašavanje i unapređenje kapaciteta partnerskih organizacija, ECK i PROAKTIV-a, u okviru “Paketa usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”.

Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.