STUDIJSKA POSETA BRISELU U OKVIRU PROGRAMA “CIVILNO DRUŠTVO ZA UNAPREĐENJE PRISTUPANJA SRBIJE EU”

U okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koji se sprovodi uz podršku Švedske, realizovana je druga studijska poseta Briselu. Za predstavnike organizacija civilnog društva, podržanih u okviru ovog programa, poseta je organizovana od 28. maja do 1. juna.

U toku posete EU institucijama i organizacijama u Briselu, razgovaralo se o aktuelnim problemima u procesu pristupanja Srbije EU, ali i kako i na koji način civilno društvo učestvuje i doprinosi procesu donošenja odluka u Evropskoj uniji. Interaktivna diskusija predstavnika civilnog sektora i evropskih institucija doprinela je produktivnosti tematskih sastanaka.

Među učesnicima studijske posete Briselu bili su i predstavnici Edukativnog centra Kruševac i niškog Proaktiva, partnerskih organizacija na projektu “Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, koji se implementira u okviru institucionalne podrške. Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.