SNAGA STRUKTURIRANOG DIJALOGA SA MLADIMA – FOKUS GRUPA U TRSTENIKU

U okviru istraživačkog procesa koji Edukativni centar Kruševac sprovodi u sklopu projekta “Snaga strukturiranog dijaloga sa mladima”, u Trsteniku je, 11. januara, organizovana fokus grupa sa mladima iz ove lokalne zajednice, iz javnog, civilnog i biznis sektora.

Svrha istraživanja je da utvrdi nivo kapaciteta i znanja u lokalnim zajednicama Rasinskog okruga u oblastima koje se tiču mladih, njihovog karijernog razvoja, zapošljivosti i zapošljavanja i doprinese uspostavljanju efektnog modela učešća mladih u društvenom i ekonomskom životu. U okviru fokus grupe u Trsteniku, učesnici su izneli svoja stavove, iskustva i mišljenja o ovim temama. Nalazi i rezultati istraživanja koriste se za sprovođenje daljih aktivnosti u okviru projekta, koje će odgovoriti na stvarne potrebe mladih u lokalnim zajednicama i doprineti jačanju saradnje.

Edukativni centar Kruševac je jedna od tri organizacije u Srbiji podržane kroz regionalni projekat “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey”, koji finansira EU. Nosilac projekta, u Srbiji je Fondacija Ana i Vlade Divac.