SASTANAK U BRUSU – FOKUS NA ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH

Predstavnici Edukativnog centra Kruševac (ECK) organizovali su, 22. maja, sastanak sa lokalnim akterima u Brusu, sa ciljem sagledavanja aktuelne situacije i prikupljanja predloga i preporuka za unapređenje stanja u oblastima relevantnim za zapošljivost i zapošljavanje mladih u ovoj opštini.

Sastanak je održan u sklopu projekta „Garancije za mlade – evropska stvarnost“ koji, ECK i partnerska organizacija niški PROAKTIV, sprovode na teritoriji lokalnih zajednica u Rasinskom i Nišavskom okrugu. Predstavnici javnog i civilog sektora (Kancelarije za mlade, škola, Sportskog centra, Crvenog krsta, udruženja građana i dr), na konsultativnom sastanku, složili su se u oceni da je jedan o ključnih problema odlazak mladih iz Brusa, zbog nastavka školovanja ili posla. Takođe, učesnici su se saglasili da je, kad je reč o podsticanju zapošljivosti i zapošljavanja mladih, važno raditi na njihovoj boljoj informisanost o dostupnim programima i sadržajima, kao i povezivanju relevantnih aktera iz različitih sektora. Predstavnici Edukativnog centra Kruševac prisutne su informisali o programu „Garancije za mlade” (Youth Guarantee) koji predstavlja posvećenost zemalja članica EU, da mladima (do 25 godina) u slučaju nezaposlenosti ili napuštanja formalnog obrazovanja, u roku od četiri meseca, obezbede kvalitetnu ponudu za: zaposlenje; nastavak školovanja; praksu ili obuku.

Konsultativni sastanci sa lokalnim relevantnim akterima u Rasinskom i Nišavskom okrugu deo su aktivnosti koje, u okviru projekta „Garancije za mlade – evropska stvarnost“, sprovode partnerske organizacije ECK i PROAKTIV, sa ciljem doprinosa procesu evropskih integracija Srbije i dostizanja EU standarda u oblasti unapređivanja zapošljivosti i boljeg pristupa mladih tržištu rada. Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.