SASTANAK SA KRUŠEVAČKIM MEDIJIMA – FOKUS NA RODNU RAVNOPRAVNOST I MLADE

Edukativni centar – Kruševac (ECK) je, 22. februara, organizovao sastanak sa predstavnicima i predstavnicama kruševačkih elektronskih, štampanih i internet medija, u okviru projekta “Rodni reflektor za mlade – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima”, koji se sprovodi u partnerstvu sa KrusevacPress-om. Na prvom u nizu sastanaka sa lokalnim relevantnim akterima, ECK je predstavio Izveštaj – Mapiranje medija u Rasinskom okrugu i pregled medijskih objava (koje se odnose na rodnu ravnopravnost i mlade).

Edukativni centar – Kruševac je mapiranje medija u Rasinskom okrugu sproveo u oktobru, a pregled objava, u rubrici društvo, u četiri izabrana internet medija, u toku novembra 2021. godine. Glavni nalazi Izveštaja, rečeno je na sastanku, pokazuju da su rod i srodne teme su na ivici vidljivosti u pregledanim medijskim objavama (tekstovi i video prilozi), da su žena prisutne, u proseku, u 29,5 odsto objava, a najzastupljenije su one na javnim funkcijama (lokalna samouprava, institucije, javna preduzeća i ustanove). Za mlade je medijski prostor suženiji, a kada su teme od važnosti za ovu ciljnu grupu prisutne u medijskim sadržajima, mlade osobe su retko glavni akteri. Predstavnici i predstavnice kruševačkih medija saglasili su se da, nedovoljni kapaciteti medija na lokalnom nivou za istraživački pristup temama u vezi sa rodnom (ne)ravnopravnošću, predstavljaju jedan od razloga aktuelne medijske slike u ovom domenu. Na sastanku je bilo reči o mogućnostima za unapređenje zastupljenosti žena, mladih, roda i srodnih tema u medijskim sadržajima. Jedan od predloga, iznetih ovom prilikom, odnosio se na uspostavljanje saradnje medija u Kruševcu, u pogledu stavljanju na agendu, tema u vezi sa rodnom (ne)ravnopravnošću u različitim sferama društvenog života. Na taj način bi se, čulo se u obrazloženju, postojeći kapaciteti efektnije koristili, a vidllivost ciljanih tema bi bila znatno veća.

ECK će, do kraja februara, organizovati konsultativni sastanak sa predstavnicima i predstavnicima civilnog sektora u Kruševcu. Rad Edukativnog centra – Kruševac podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.