SASTANAK “KARIJERNI RAZVOJ I ZAPOŠLJIVOSTI MLADIH” U VRNJAČKOJ BANJI – VAŽNOST UMREŽAVANJA I RAZMENE ISKUSTAVA

U Vrnjačkoj Banji je, 30. avgusta, u organizaciji Edukativnog centra Kruševac, održan konsultativni sastanak sa relevantnim lokalnim akterima o temi  “Karijerni razvoj i zapošljivost mladih”. Sastanak je organizovan u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama – Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”.

Predstavnici Edukativnog centra Kruševac (ECK), Odseka za lokalni ekonomski razvoj i investicije Opštinske uprave, Kancelarije za mlade SO Vrnjačka Banja, Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) i sindikata su, na sastanku, razgovarali o položaju mladih u lokalnim zajednicama, njihovom karijernom razoju i zapošljivosti, a izneti su i primeri dobre prakse.

“Kancelarija za mlade (KZM) se trudi da mladima obezbedi bolje uslove za život i zapošljavanje”, istakla je Marija Rajković Ćosić iz KZM SO Vrnjačka Banja. Prema njenim rečima, KZM nastoji da mladima pruži informacije o mogućnostima za nastavak školovanja i zapošljavanje, a u tom kontekstu važna je umreženost sa ostalim relevantnim akterima (NSZ, Odsek za lokalni ekonomski razvoj i drugi). Govoreći o prošlogodišnjim aktivnostima, Rajković Ćosić je izdvojila Program stručnog osposobljavanja mladih koji je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta, iznoseći očekivanja da će, ove godine, realizacija programa ući u drugu fazu.

Predstavnici Edukativnog centra Kruševac su, u Vrnjačkoj Banji, prezentovali aktivnosti i rezultate ECK, u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, a kao primer dobre prakse istaknut je Savet partnera za karijerno vođenje i savetovanje Grada Kruševca.

“Osluškujemo i šta drugi gradovi rade i na lokalu se trudimo da primenimo dobra iskustva”, čulo se, između ostalog, na konsultativnom sastanku u Vrnjačkoj Banji. Tom prilikom, dogovorena je i dinamika sprovođenja narednih projektnih aktivnosti u ovoj lokalnoj zajednici.

Edukativni centar Kruševac se, u okviru projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”, bavi temom karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, na teritoriji 5 lokalnih zajednica u centralnoj Srbiji – Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Obrenovac i Paraćin.

Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji   sa   Nacionalnom   koalicijom   za   decentralizaciju,   Media   i   reform   centrom   Niš, Forumom   civilne   akcije   FORCA,   Evrokontaktom,   Centrom   za   razvoj   civilnog   društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom, a finansira Evropska unija.