SASTANAK I EU INFO DAN U OBRENOVCU – MLADI U FOKUSU

U Obrenovcu su, 20. septembra, predstavnici Edukativnog centra Kruševac, u saradnji sa Fondacijom za mlade Obrenovca, organizovali konsultativni sastanak sa relevantnim lokalnim akterima o temi  “Karijerni razvoj i zapošljivost mladih”, a u nastavku i EU Mladi INFO dan. Reč je o aktivnostima u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama – Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”.

Na sastanku, koji je okupio predstavnike javnog i civilnog sektora i mlade Obrenovčane bilo je reči o položaju i participaciji mladih u lokalnim zajednicama, njihovom karijernom razvoju i zapošljivosti. Sa ciljem razmene iskustava, predstavljen je Savet za mlade gradske Opštine Obrenovac, koji u svom sastavu okuplja predstavnike: opštine – zadužene za brigu o mladima, odborničkih grupa (2 najveće), lokalnih institucija i ustanova, organizacija civilnog društva i učeničkih parlamenata, a članovi se biraju javnim konkursom (pozivom) koji raspisuje Veće. Predsednica Saveta za mlade GO Obrenovac, Kristina Šustić navela je neke od vidova podrške mladima: stipendije ove gradske opštine, različite tematske radionice…Iako je u Obrenovcu zastupljen rad sa mladima iz dodatno osetljivih grupa, prema njenim rečima oni nisu u dovoljnoj meri prepoznati. Predstavnici Edukativnog centra Kruševac su, u Obrenovcu, prezentovali aktivnosti i rezultate organizacije u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, a kao primer dobre prakse istaknut je Savet partnera za karijerno vođenje i savetovanje Grada Kruševca.

U nastavku je organizovan EU INFO dan, u okviru koga su predstavljene mogućnosti i prilike za sticanje novih znanja i veština kroz evropske programe za mlade, a prisutni su informisani i o načinu prijavljivanja.

Edukativni centar Kruševac se, u okviru projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”, bavi temom karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, na teritoriji 5 lokalnih zajednica u centralnoj Srbiji – Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Obrenovac i Paraćin. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji   sa   Nacionalnom   koalicijom   za   decentralizaciju,   Media   i   reform   centrom   Niš, Forumom   civilne   akcije   FORCA,   Evrokontaktom,   Centrom   za   razvoj   civilnog   društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom, a finansira Evropska unija.