Rodni reflektor za mlade – Info sesija o rodnim stereotipima u medijima

Info sesiju za mlade o rodnim stereotipima u medijima i delovanju na njihovom suzbijanju, Edukativni centar – Kruševac (ECK) je, 4. marta, održao u kruševačkoj Medicinskoj školi. Reč je o prvoj od šest Info sesija koje, u okviru projekta “Rodni reflektor za mlade – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima”, ECK organizuje u Rasinskom okrugu.

Namera je da se, u okviru Info sesija, mladi informišu o problemu i delovanju na suzbijanju rodnih stereotipa u medijima, sa fokusom na društvene mreže. Učenici i učenice trećeg razreda kruševačke Medicinske škole, kroz razgovor o (ne)stereotipnim porukama na lifletima (korišćenim na Info sesiji), pokazali/e su da prepoznaju mnoge od najčešće prisutnih rodnih stereotipa. Učesnici/e su posebno bili zainteresovani/e za diskusiju o stereotipnim podelama na “muška” i “ženska” zanimanja, kao i o unapred dodeljenim rodnim ulogama kada je reč o kontekstu – briga o porodici/karijera.

             

Osim u Kruševcu, planirano je održavanje Info sesija za mlade u Brusu i Trsteniku, a ECK do kraja marta, na društvenim mrežama sprovodi informaciono – komunikacionu kampanju „Jednakost je priRODNA“. Rad Edukativnog centra – Kruševac podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

                                                                       

 

 

Изборник