Program „Znanjem do posla“ je osmogodišnji partnerski projekat dve vlade – Švajcarske i Srbije – osmišljen da stvori preduslove za brže zapošljavanje mladih.

Vizija

Želimo da omogućimo pristojan posao za sve mlade koji ga traže!

Misija

Poboljšati izglede mladih na tržištu rada u Srbiji kroz: unapređenje politika u oblasti zapošljavanja mladih i relevantnog zakonskog okvira i razvoj veština i znanja koje poslodavci traže.

Aktivnosti

Dajemo doprinos unapređenju politika i zakonodavstva u oblasti zapošljavanja mladih tako što Vladi Republike Srbije dostavljamo predloge konkretnih mera koje treba preduzeti da bi se mladi lakše zapošljavali.

Do ovih predloga dolazimo testirajući brojne inovativne metode zapošljavanja na terenu. Veštine i znanja koje poslodavci traže razvijamo u saradnji sa naših pet lokalnih partnera kroz programe obuka na radnom mestu, programe zapošljavanja teže zapošljivih kategorija mladih i razvoj usluga karijernog savetovanja i vođenja.

Trajanje programa

Program je svoje aktivnosti počeo 2015. godine, a predviđeno je da traje do kraja 2023. godine.

Budžet programa

Za sve aktivnosti našeg programa “Znanjem do posla” u prvoj fazi opredeljen je budžet koji iznosi 11,8 miliona evra. U ovoj sumi Vlada Švajcarske učestvovala je sa donacijom od 5,8 miliona evra, a Vlada Srbije sa 6 miliona evra. U drugoj fazi (2020 -2023. godine) Vlada Švajcarske planira da izdvoji 6,5 miliona evra, dok je Vlada Republike Srbije opredelila 4,5 miliona evra.

Opširnije informacije na znanjemdoposla.rs