Kako povećati učešće mladih u procesu donošenja važnih odluka u društvu, glavna je tema regionalnog projekta “Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey” koji se već treću godinu sprovodi u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Turskoj, uz podršku Evropske komisije. Nosilac projekta, u Srbiji je Fondacija Ana i Vlade Divac, a Edukativni centar Kruševac je izabran kao jedan od 3 Youth Hub-a.

U okviru delovanja Youth Hub-a, Edukativni centar Kruševac (ECK) realizuje projekat “Snaga strukturiranog dijaloga sa mladima” (Power of structured dialogue with young people). Cilj projekta je uspostavljanje strukturiranog dijaloga kao modela koji će osigurati da preporuke i mišljenja mladih u tri lokalne zajednice u Rasinskom okrugu, pronađu mesto u lokalnim politikama i praksama koje se odnose na zapošljivost i zapošljavanje mladih, kako bi se unapredio njihov položaj i kvalitet života.

Kroz niz planiranih aktivnosti, u sklopu projekta, namera je, da se jačaju kapaciteti Youth Hub-ova za promociju, zagovaranje i uspostavljanje efektnog modela učešća mladih u društvenom i ekonomskom životu lokalnih zajednica.