“Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada” naziv je seta aktivnosti koje Edukativni centar Kruševac (ECK) realizuje u saradnji sa niškim Proaktivom. Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

U okviru projekta “Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, prva aktivnost je tromodularna obuka za usaglašavanje i unapređenje kapaciteta partnerskih organizacija, Edukativnog centra Kruševac i PROAKTIV-a, za kompetentno bavljenje temama u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, u kontekstu evropskih integracija Srbije. Uz učešće po četiri predstavnika ECK i Proaktiva, na prvom modulu je kreiran i potpisan partnerski sporazum, izrađen akcioni plan delovanja i usaglašene interne organizacijske politike. U nastavku obuke (drugi modul), usledilo je detaljnije upoznavanje sa delovima pregovaračkih poglavlja 19, 20 i 26, u kojima su sadržane teme koje će biti pokrenute tokom javnih debata u lokalnim zajednicama. Fokus poslednjeg modula je na tehnikama mapiranja, izrade izveštaja sa preporukama i pokretanja zajednica za uključivanje u izrade javnih politika i praksi.

Osim obuka, kroz “Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada” organizuju se javne debate, mapiraju lokalne javne politike/prakse i relevantni lokalni akteri, održavaju Info dani – EU mladi, izrađuju tematski izveštaji sa preporukama u okviru četiri teme (Karijerni razvoj mladih; Obuke, stručne prakse i neformalno obrazovanje mladih; EU paket garancija za mlade; Rodna ravnopravnost, mladi i zapošljavanje). Na početku projekta kreirana je web platforma Eumladi, a planirana je i izrada Online-biltena, EU mladi, koji će sadržati tematske izveštaje sa preporukama.

Projektne aktivnosti, u okviru “Paketa usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, realizovaće se do kraja septembra 2018. godine.

 

Изборник