Projekat “Moja karijera – Međusektorski do razvijenog sistema karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Kruševcu”, Edukativni centar Kruševac sprovodi uz podršku Švajcarske organizacije za pomoć svetu rada SOLIDAR SUISSE. Cilj projekta je unapređivanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih tokom srednjoškolskog obrazovanja, kroz institucionalizaciju međusektorskog modela karijernog razvoja mladih, širenje mreže partnerstava i usluga, kao i dalji razvoj modela KVIS (Karijernog vođenja i savetovanja) na teritoriji grada Kruševca.

Projekat se, kroz set povezanih aktivnosti, bavi unapređivanjem karijernog vođenja i savetovanja mladih u okviru formalnog obrazovanja, u srednjim školama u Kruševcu. U toku sprovođenja projekta, predviđeno je praćenje, mentorska podrška i evaluacija realizacije Godišnjih planova karijernog vođenja i savetovanja kruševačkih srednjih škola, podrška uvođenju novih usluga (job shadowing i stručna praksa), jačanje edukativnih i praktičnih kapaciteta Timova za KVIS srednjih škola, Sajam karijere, sastanci Saveta partnera za karijerno vođenje i savetovanje i unapređenje umrežavanja aktera u lokalnoj zajednici.

Razvijaće se i ažurirati online platforma eckarijera.rs i karijerni informatori za sve obrazovne profile u srednjim školama, kreirani u toku prethodne godine, a na završnoj konferenciji biće prezentovani godišnji rezultati projekta.

Projekat “Moja karijera – Međusektorski do razvijenog sistema karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Kruševcu” realizuje se u periodu od  februara do novembra 2018. godine.