Projekat „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika” osmišljen je kao partnerski projekat organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti i građana. Projekat predviđa da će partneri zajednički graditi postojeću infrastrukturu javnog zagovaranja imajući u vidu dva konkretna cilja:

  • izgradnju infrastrukture civilnog društva na lokalnom i regionalnom nivou širom Srbije, čime se jača njihova uloga pomagača i omogućava jednostavnije i direktnije učešće građana u procesu EU integracija
  • podsticanje učešća civilnog društva i lokalnih zajednica širom Srbije u dijalogu o reformi politike u oblasti osnovnih prava, socijalne politike i zapošljavanja, obrazovanja i kulture, regionalne politike, ekonomske i monetarne politike, informacione politike i medija.

Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji   sa   Nacionalnom   koalicijom   za   decentralizaciju,   Media   i   reform   centrom   Niš, Forumom   civilne   akcije   FORCA,   Evrokontaktom,   Centrom   za   razvoj   civilnog   društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom.

Edukativni centar Kruševac, u okviru projekta Glasno i jasno o EU, bavi se temom karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, na teritoriji 5 lokalnih zajednica u centralnoj Srbiji – Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Obrenovac i Paraćin.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi se na teritoriji Srbije, od decembra 2016. do juna 2019. godine.