”Garancije za mlade – evropska stvarnost” naziv je seta aktivnosti koje Edukativni centar Kruševac (ECK) realizuje u partnerstvu sa niškim Proaktivom. Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Cilj projekta, koji se realizuje u okviru druge godine institucionalne podrške, je doprinos procesu evropskih integracija Srbije i dostizanja EU standarda u oblasti unapređivanja zapošljivosti i boljeg pristupa mladih tržištu rada. Kako bi se unapredili kapaciteti ECK-a i PROAKTIV-a, da se bave jačanjem uloge civilnog društva u procesu evropskih integracija, na nivou lokalnih zajednica u Rasinskom i Nišavskom okrugu, u oblastima relevantnim za zapošljivost i zapošljavanje mladih, sprovode se obuke za predstavnike partnerskih organizacija.

Sa ciljem podizanja nivoa informisanosti i znanja u lokalnim zajednicama o merama podrške zapošljivosti i zapošljavanju mladih koje se sprovode u EU, a u okviru programa “Garancije za mlade” (Youth guarantee), planirana je izrada Informatora i organizacija javnih događaja (EU mladi – Info dani). Kroz konsultacije sa lokalnim akterima biće prikupljeni predlozi i preporuke za unapređenje stanja u oblasti zapošljivosti i zapošljavanja mladih, na osnovu kojih će se kreirati Dokumenti praktične politike (po jedan za Rasinski i Nišavski okrug).

Predviđena je izrada EU mladi – online Biltena, tematske emisije na online radiju KRAK i redovno ažuriranje web platforme EU mladi. Aktivnosti, u okviru projekta “Garancije za mlade – evropska stvarnost”, realizovaće se do polovine septembra 2019. godine.

Изборник