Projekat „EdU mobilni – Tvoj korak ka Evropi“, bavi se unapređenjem dostupnosti i obima korišćenja programa mobilnosti mladih, kroz doprinos boljem informisanju mladih i pružanje podrške mladima u lokalnim zajednicama u ispunjavanju administrativnih procedura za nacionalne i međunarodne programe mobilnosti. Projekat koji sprovodi Edukativni centar Kruševac, u partnerstvu sa EmPower iz Požege i Mrežom Mladih Jugoistočne Evrope (SEEYN), a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, usmeren je na pružanje doprinosa implementaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

Sa ciljem podizanja nivoa informisanosti mladih u lokalnim zajednicama o nacionalnim i evropskim programima njima namenjenim, u toku projekta sprovodiće se intenzivna info-promotivna kampanja, na internetu, radiju i televiziji. Kako bi se mladi aktivno uključili u sprovođenje projektnih aktivnosti biće organizovana Obuka za vršnjačke edukatore, koji će potom učestvovati u planiranju i realizaciji interaktivnih prezentacija. Predviđena je izrada promotivnog spota sa intervjuima učesnika različitih programa za mlade, kratkih promotivnih video klipova i ciklus emisija na online radiju „Krak“.

Reč je o šestomesečnom projektu, kojim je obuhvaćeno 12 lokalnih zajednica (Obenovac, Loznica, Ub, Mali Zvornik, Šabac, Kruševac, Trstenik, Brus, Varvarin, Aleksandrovac, Ćićevac i Blace), a završni javni događaj „Evropa za mlade“ biće realizovan u Kruševcu.

Изборник