Projekat CS4EU doprinosi boljoj saradnji civilnog društva

Početak treće godine projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ (CS4EU) obeležen je okupljanjem partnerskih organizacija civilnog društva, od 11. do 12. decembra, u prostorijama Beogradske otvorene škole.

U toku dvodnevne obuke, predstavnici 17 partnera na projektu imali su priliku da predstave  postignute rezultate i uspehe tokom protekle, druge godine CS4EU projekta, kao i svoje buduće pravce delovanja. Neki od postignutih rezultata su usvojeni doprinosi Izveštaju Evropske komisije za Srbiju za 2018. godinu, velika čitanost pet istraživačkih priča i više od 240 medijskih članaka koji su imali za cilj da približe proces evropskih integracija građanima, četiri izveštaja iz senke o stanju demokratije, ljudskih prava, omladinskih politika i bezbednosti dece i mnogi drugi koji su doprineli boljem povezivanju i jačanju civilnog društva u Srbiji.

Pored sumiranja utisaka i naučenih lekcija od prošle godine, obuka je ponudila i mogućnost partnerima da razgovaraju sa medijskim strategom i predavačem na Fakultetu za medije i komunikacije, Lazarom Džamićem. Predavanje je bilo posvećeno efektnim načinima komunikacije organizacija civilnog društva, imajući u vidu da se načini dopiranja do građana i pozivanje na akciju i participaciju menjaju velikom brzinom, naročito ako se govori o društvenim mrežama i onlajn komunikaciji.

Tokom ovog predavanja, ali i drugih koja su se ticala finansijskog upravljanja projektom ili tokom individualnih konsultacija sa timom Beogradske otvorene škole, partneri su imali priliku i da postave pitanja u odnosu na lične, konkretne primere, a da se do odgovora dođe zajedničkim iskustvom i ekspertizom svih partnera i predavača.

Partnerske organizacije koje su nastavile saradnju na projektu i dobile institucionalnu podršku su:

 1. Užički centar za prava deteta
 2. Fondacija Tijana Jurić
 3. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 4. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S
 5. Udruženi pokret slobodnih stanara i vlasnika privatnih zgrada
 6. RES Fondacija
 7. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije
 8. Podrinjski antikorupcijski tim
 9. Edukativni centar – Kruševac
 10. Krovna organizacija mladih Srbije
 11. Novosadska novinarska škola
 12. Centar savremene politike – European Western Balkans
 13. Južne vesti
 14. Centar za istraživačko novinarstvo – CINS
 15. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 16. Televizija Forum – Forum žena Prijepolja
 17. Zaštita potrošača

Partneri će i ove godine raditi u oblastima vladavine prava, zaštite životne sredine, omladinskih politika i medija, a Beogradska otvorena škola će kroz program „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ nastaviti da, uz podršku Švedske, teži ka pružanju adekvatne finansijske, ali i ekspertske podrške u vidu organizacije relevantnih obuka i studijskih poseta.

Preuzeto sa: http://transformator.bos.rs/