Priručnik za nastavnike i omladineske radnike – Interkulturalno učenje kao alat za izgradnju mira

Edukativni centar – Kruševac i partneri vam predstavljaju Priručnik za nastavnike i omladineske radnike koji deluju u polju interkulturalnog učenja kao alata za izgradnju mira

Ovaj priručnik za obuku služi kao alat za nastavnike i mlade, kao podrška u radu sa učenicima i mladima o tome kako da budu otporni na pomirenje, bez govora mržnje i promovišu izgradnju mira sa svojim mladim ljudima na nivou zajednice.

Dokument je razvijen u okviru projekta Walk ON- “Hodamo putem pomirenja – osnaživanje zajednica za mirno društvo” i doprinosi ukupnoj intervenciji koju su projektni partneri planirali u cilju podrške razvoju i povećanju kompetencija omladinskih radnika, nastavnika, mladih ljudi i lidera mladih u zajednici na Zapadnom Balkanu, da se bave i rade na pomirenju, suzbijanju govora mržnje i promovišući izgradnju mira.

Walk ON – je projekat izgradnje kapaciteta koji finansira Evropska unija u okviru programa Erasmus +. Vodeća organizacija je Beyond Barriers Albania u saradnji sa još pet partnera iz: Bosna i Hercegovina-Mladi Volonteri, Hrvatska-LDA Sisak, Kosovo*-Lens, Severna Makedonija-Omladinski kulturni centar, Srbija-Edukativni centar Kruševac.

Priručnik možete pronaći OVDE.