PRIJAVI SE! Postani deo omladinske redakcije IMPAKT!

Projekat “IMPAKT – Iskorak Mladih Prema AKTivnom učešću” ima za cilj podsticanje aktivnog učešća mladih i unapređenje njihove vidljivosti, a kroz uključivanje mladih u kreiranju medijskih sadržaja. U okviru projekta, do 26. februara, otvoren je poziv za mlade (15-30 godina) iz Kruševca, da se prijave i postanu deo omladinske redakcije.

Na osnovu javnog poziva, 10oro odabranih mladih učestvovaće u setu online radionica, sa ciljem sticanja znanja o značaju medijske pismenosti i načinu kreiranja medijskih sadržaja. Nakon online radionica, omladinska redakcija će birati teme sa fokusom na interesovanja, potrebe i stavove mladih, a zatim pripremati i učestvovati u snimanju 10 emisija (audio) IMPAKT, na podcastu KRAK (Kruševački Radio Aktivistički Kutak) Edukativnog centra – Kruševac. Planirana je organizacija tri sastanka mladih (učesnika projekta) sa lokalnim akterima, kako bi stekli bolji uvid u različite vidove angažovanja i aktivnog uključivanja u lokalnu zajednicu. Na postojećem sajtu eumladi.ec.org.rs biće kreiran segment – ImpaktMladih, za koji će sadržaje pripremati mladi odnosno osmisliti i objaviti 10 tekstova.

Projekat “IMPAKT – Iskorak Mladih Prema AKTivnom učešću”, Edukativni centar – Kruševac realizuje u okviru programa MLADI, koji finansira Evropska unija. Program MLADI sprovodi Institut za medije i različitosti, zajedno sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, Lokal Pressom, Institutom za medije i različitosti – Zapadni Balkan i Novim Magazinom.