Predstavnici ECK na seminaru DEAL II u Irskoj

Na seminaru Developing Enterpreneurial Abilities Labaratory II (DEAL II) koji je organizovan, od 29. juna do 5. jula, u predgrađu Dablina, u kampusu Svetog Patrika -Univerziteta u Mejnutu, učestvoalo je troje predstavnika Edukativnog centra Kruševac.

Seminar je okupio 30 učesnika iz devet zemalja (Irska, Portugalija, Španija, Malta, Kipar, Grčka, Severna Makedonija, Slovenija i Srbija), domaćin je bila organizuacija „Youth Work Ireland“ iz Tipererija, a predavači – predstavnici organizacije „Active Youths“ iz Florine (Grčka). Seminar je organizovan sa ciljem da se učesnici, kroz neformalno obrazovanje, upoznaju sa pojmom socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva, konceptom i principima funkcionisanja, kao i da sagledaju i predstave aktuelnu situaciju u Evropi i zemljama iz kojih dolaze.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa primerima dobre prakse socijalnog preduzetništva u Republici Irskoj. Predstavnica socijalnog preduzeća „My Streets“, koje zapošljava beskućnike, učesnicima seminara „Deal II“ predstavila je Dablin iz vikinškog ugla. Ovom prilikom direktno je predstavljen inovativni koncept zapošljavanja marginalizovanih, ranjivih grupa. Učesnici su posetili i Omladinski klub „Bradóg Youth Service” u kom se radi sa decom i mladima iz socijalno ranjivih porodica. U ovom omladinskom klubu funkcioniše i socijalno preduzeće, u kome mladi, popravkom polovnih bicikala, prikupljaju sredstva za finansiranje dela aktivnosti koje se organizuju u Klubu. Usledila je poseta organizaciji „The Jesuit Centre for Faith and Justice“, gde je učesnicima seminara predstavljen pogled na socijalnu ekonomiju i socijalno preduzetništvo, u odnosu na savremeni koncept neoliberalnog kapitalizma.

Predstavnici Srbije na seminaru imali su prilike da predstave rad Edukativnog centra Kruševac, situaciju u zemlji kada je reč o socijalnoj ekonomiji i socijalnom preduzetništvu, ali i kulturu, običaje i turističke potencijale.

Seminar  je deo projekta na kome je Edukativni centar – Kruševac partner iz Srbije. U nastavku projekta biće organizovan trening kurs u Florini, u Grčkoj. Projekat finansira Evropska unija, kroz Erasmus + program.