Poziv za učešće na seminaru „Strategies for Digital Youth Work“

U periodu od 12. do 16. februara 2018. godine u Finskom gradu Lapenranta će se realizovati seminar „Strategies for Digital Youth Work„.

Ovaj seminar će okupiti 30 učesnika iz čitave Evrope. Radni jezik će biti engleski.

Glavni cilj seminara odnosiće se na podizanje svesti o značaju digitalizacije i načinu na koji ona utiče na promene u drištvu, naročito na omladinski rad i živote mladih ljudi.

Troškovi smeštaja, hrane i učešća su u potpunosti pokriveni – tj. besplatni su. Putni troškovi za učesnike iz Srbije refundiraće se  maksimalno do 20 evra, po prijemu originalnih karata. Više informacija i aplikacioni formular možete popuniti na linku:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/people-beyond-borders-tools-for-fighting-discrimination-and-building-more-inclusive-society.6955/