POVEĆANJE NEOPOREZIVOG DELA STIPENDIJA – MOTIVACIJA DONATORIMA ZA STIPENDIRANJE

Vlada Republike Srbije usvojila je predlog Saveta za filantropiju da se neoporezivi deo za stipendije i kredite učenika i studenata poveća sa dosadašnjih 11.741 dinara na 30.000 dinara mesečno. Predlog, trenutno u skupštinskoj procedure, izradila je Radna grupa za unapređenje pravnog i fiskalnog okvira za davanje za opšte dobro od strane pravnih lica (u sklopu Saveta za filantropiju).

U okviru Koalicije za dobročinstvo, Trag fondacija je sprovela analizu troškova i koristi koja je pokazala da je povećanje neoporezivog dela stipendija opravdano i da će se donatori lakše opredeliti da pomognu većem broju talentovanih učenika i studenata i u većim iznosima.

Projekat za unapređenje okvira za davanje, uz podršku USAID-a, sprovodi Koalicija za dobočinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac i dodatno čine Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Izvor: rts.rs

Изборник