POSETITE DIGI YOUTH PORTAL!

Digi Youth Portal je kreirala i njime upravlja Mreža mladih jugoistočne Evrope (South East European Youth Network – SEEYN). Namera je da na ovom mestu, omladinski radnici, treneri, vaspitači, mladi i drugi koji žele da steknu saznanja o digitalnom u vezi sa omladinskim radom i neformalnim obrazovanjem, mogu da pronađu teorijske i praktične priloge o ovim temama. Otvoren je i prostor za zajednicu, zainteresovanu za upotrebu i stvaranje digitalnih alata za omladinski rad i neformalno obrazovanje, kako bi se zajedno razvijali i rasli. DIGI YOUTH je deo projekta „Youth Work in Progress“, koji podržava Evropska unija, kroz Erasmus + program, ali ovo nije prva inicijativa SEEYN-a u oblasti digitalnog omladinskog rada i e-učenja u neformalnom obrazovanju .

DIGI YOUTH portal je zajednički rezultat partnerskih organizacija, uključenih u projekat “Youth Work in Progress”, među kojima je i Edukativni centar Kruševac. Partneri na ovom projektu su: South East European Youth Network, Beyond Barriers Association, Intercultural Association NUR, Association of Active Youths of Florina, Association for Democratic Prosperity – Zid, Ideas Factory Association, Youth Cultural Center – Bitola, Youth center BIT – social enterprise, Local Democracy Agency Sisak, Vojvodina Enironmental Movement, NGO Creativitas, Sakarya University Life-Long Learning Center, Educational center – Krusevac, Youth Resource Centre Tuzla.

POSETITE http://digiyouth.seeyn.org