PAZI PRAKSA – Obuka za mentore praktikanata u firmama

U okviru projekta „PAZI PRAKSA! Stručnom praksom za mlade do tržišta rada“, Edukativni centar – Kruševac je sproveo obuku za mentore praktikanata u firmama: HI Župa doo, Interior, Esperanto, Steelwood, Don Art i Paradox cafe doo.

Obuku, koja pruža potrebna znanja i veštine za rad sa praktikantima, prošlo je šest mentora, po jedan iz svake partnerske firme na projektu. Mentori će pratiti razvojni proces i pružati podršku praktikantima, nezaposlenim mladima, koji su prethodno selektovani kroz proces karijernog vođenja i savetovanja i prošli obuku za meke, prenosive veštine.

Cilj je pružanja podrške nezaposlenim mladim ženama i muškarcima iz Rasinskog okruga u podizanju kapaciteta zapošljivosti i dobijanja zaposlenja, a projekat koji realizuje Edukativni centar – Kruševac, u partnerstvu sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga i šest firmi, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Изборник