PAZI PRAKSA – Obuka praktikanata za meke i prenosive veštine

Za 20 mladih, nezaposlenih žena i muškaraca koji će, kroz projekat „PAZI PRAKSA! Stručnom praksom za mlade do tržišta rada“, u šest firmi na teritoriji Rasinskog okruga, obaviti stručnu praksu, Edukativni centar – Kruševac realizovao je Obuku za meke, prenosive veštine.

Uz poštovanje propisanih preventivnih mera, fokus je bio na komunikacionim, interpersonalnim, organizacionim i veštinama rada u timu. Nakon obuke, 20 mladih praktikanata upućuje se u partnerske firme, na stručnu praksu, uz podršku obučenih mentora.

Edukativni centar Kruševac, projekat „PAZI PRAKSA! Stručnom praksom za mlade do tržišta rada” realizuje u partnerstvu sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga i šest firmi, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.