PAZI PRAKSA – 20 mladih na stručnoj praksi

Stručne prakse za 20 mladih praktikanata, kroz projekat „PAZI PRAKSA! Stručnom praksom za mlade do tržišta rada“, sprovode se u šest firmi u Rasinskom okrugu, koje su partneri na projektu.

Na taj način, praktikanti stiču znanja, veštine i praktične kompetencije, kroz dvomesečnu stručnu praksu, uz podršku obučenih mentora u firmama (HI Župa doo, Interior, Esperanto, Steelwood, Don Art i Paradox cafe doo). Predviđeno je da se, minimum osmoro praktikanata zaposli u firmama, u kojima su bili na stručnoj praksi. Ostali će dobiti podršku za aktivno pronalaženje posla, kod drugih poslodavaca.

Sa ciljem pružanja podrške nezaposlenim mladima u podizanju kapaciteta zapošljivosti i dobijanja zaposlenja, projekat sprovodi Edukativni centar – Kruševac u u partnerstvu sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga i šest firmi, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Изборник