Otvoren konkurs za institucionalne grantove – Projekat LOKALNI POZIV za EU

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) sa partnerima, Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, raspisala je konkurs Institucionalni grantovi u okviru kojeg će podržati do 5 inicijativa u iznosu od 10.000 do 40.000 evra. Namera je, da se pruži podrška autentičnim lokalnim inicijativama koje predstavljaju društvenu inovaciju i koje imaju dugoročnu viziju promene u zajednici u oblastima vladavine prava i kulturne raznolikosti.

Konkurs predviđa i materijalnu i nematerijalnu podršku usmerenu na strateški, programski i finansijski razvoj autentičnih lokalnih inicijativa i realizuje se uz finansijsku podršku Delegacije EU u Srbiji. Inicijative mogu podneti prijave preko platforme promeni.rs u okviru konkursa Institucionalni grantovi.

Podrška u institucionalizaciji usmerena je na lokalne inicijative koje imaju iskustvo i prethodne rezultate u mobilizaciji zajednice, koje deluju u skladu sa konkretnim potrebama građana/ki, rade na umrežavanju sa drugim akterima u zajednici i usmereni su na ostvarenje sopstvene vizije promene u cilju razvoja zajednice.

U oblasti vladavine prava biće podržane inicijative koje u radu sa građanima kroz usluge, servise, programe i resurse povećavaju građansku participaciju i podstiču razvoj demokratije. U oblasti kulturne raznolikosti biće podržane inicijative koje kroz usluge, servise, programe i resurse kontinuirano doprinose razvoju zajednica kroz promovisanje praksi i sadržaja koje podstiču dijalog između građana, institucija, civilnog društva i medija i jačaju društveni pluralizam u javnom životu.

Rezultati podržanih inicijativa treba da budu unapređeni mehanizmi i prakse za stabilan rad i održivost već formiranih društvenih centara i/ili usluga, servisa, programa i resursa koji će kontinuirano raditi na obezbeđivanju razvoja zajednica kroz aktivnosti koje su zasnovane na potrebama građana, a koje promovišu vrednosti solidarnosti, transparetnosti, participativnosti, uvažavanje različitosti, odgovornosti, vladavine prava i kulturne raznolikosti. Posebna pažnja će biti posvećena održivosti društvenih centara i/ili usluga, servisa, programa i resursa u zajednici kroz njihovo strateško, programsko i finansijsko razvijanje. Više informacija o apliciranju i uslovima konkursa možete naći na sledećem linku.

Konkurs, prvobitno otvoren do 30. juna, produžen je do 15. jula 2021, a aplicira se preko platforme promeni.rs.

Projekat ,,Lokalni poziv za EU’’ koji realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, osnažuje lokalne inicijative za doprinos procesima pridruživanja EU, stvarajući decentralizovano društvo koje neguje kulturnu različitost i participatornu demokratiju. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

U okviru ovog projekta, Edukativni centar – Kruševac je jedan od šest regionalnih centara (HUBova) za podršku razvoju organizacija i neformalnih inicijativa odnosno HUB (hab) za centralnu Srbiju. Uloga haba je podrška grupama na terenu u apliciranju i razvoju inicijative, izrada policy brief dokumenata, promocija rada regionalnog centra, kao i promo kampanja projekta.