OSNAŽENE OCD – KORAK BLIŽE EVROPSKOJ STVARNOSTI ZA MLADE

U okviru projekta „Garancije za mlade – evropska stvarnost“, u Kruševcu je, od 26. do 28. decembra, održana Obuka za unapređivanje programskih kapaciteta partnerskih organizacija, Edukativnog centra Kruševac (ECK) i niškog PROAKTIV-a.

Na Obuci su učestvovala po četiri predstavnika ECK i PROAKTIV-a, a cilj je osnaživanje za kompetentnije bavljenje jačanjem uloge civilnog društva u procesu evropskih integracija, na nivou lokalnih zajednica u Rasinskom i Nišavskom okrugu, u domenu zapošljivosti i zapošljavanju mladih. Tom prilikom, izrađen je Akcioni plan delovanja , kao i komunikacione strategije Edukativnog centra Kruševac i PROAKTIV-a.

U drugoj godini institucionalne podrške, kroz ovaj projekat, partnerske organizacije će raditi na podizanju informisanosti i znanja lokalnih aktera u dva okruga o procesu evropskih integracija u oblastima koje se odnose na posticajne mere “Garancija za mlade”, u polju karijernog razvoja,  zapošljivosti i zapošljavanja. Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Изборник