Online debata u okviru ACT projekta – Delovanje OCD na lokalnom nivou u uslovima pandemije

U okviru ACT projekta, Edukativni centar – Kruševac (ECK) je, 26. januara, organizovao online debatu „Delovanje organizacija civilnog društva na lokalnom nivou u uslovima pandemije“, koja je okupila predstavnike osam OCD iz Srbije. Uz ECK, u javnoj debati su učestvovali predstavnici: Fondacije za mlade Obrenovca, Somborskog edukativnog centra, Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju, Timočkog omladinskog centra, niškog PROAKTIV-a, kao i požeških organizacija Forca i Empower.

Učesnici debate, saglasili su se u oceni da je 2020. bila godina izazova i prilagođavanja aktivnosti, funkcionisanju u uslovima pandemije COVID-19. U ulozi domaćina i moderatora debate, predstavnici Edukativnog centra – Kruševac govorili su o realizovanom i planiranim koracima na pokretanju Kuće građanskog aktivizma, ali i projektima i aktivnostima koje su odložene jer nisu mogle biti prilagođene online prostoru.

U zavisnosti od oblasti i tema kojima su se bavile, organizacije civilnog društva u 2020. organizovale su i offline aktivnosti i događaje, uz poštovanje epidemioloških mera, ali u znatno manjem obimu u odnosu na prethodni period. Primera radi, požeška Forca je projekat u domenu socijalne politike, uspešno realizovala, bez bitnijih izmena aktivnosti, zbog novonastalih okolnosti. Pojedine organizacije uključile su se u raspodelu humanitarne pomoći u svojim sredinama (Timočki omladinski centar) ili organizovale mini kampanje za podršku lokalnim preduzetnicima (Fondacija za mlade Obrenovca). Iz Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju istakli su, da su, u periodu popuštanja mera, uspeli da realizuju određene offline aktivnosti (treninzi i konferencije), ali su brojne i odložene. PROAKTIV je, u godini za nama, ušao u nove programe i ocenjuje 2020. uspešnom. Ova niška OCD vodi i DELI prostor, koji je i uslovima pandemije primio nove stanare (coworkers), ali su u pogledu organizacije događaja – aktivnosti svedene na minimum. Iz Somborskog edukativnog centra su, kao dobar primer prilagođavanja aktivnosti u lokalnoj zajednici – online prostoru, naveli „Školu dobre volje“, dok je požeški Empower u 2020. projektno finansiranje zamenio crowdfunding kampanjama.

Sublimirajući iskustva učesnika online debate „Delovanje organizacija civilnog društva na lokalnom nivou u uslovima pandemije“, OCD su se, sa manje ili više uspeha, prilagodile novim okolnostima i nastavile da sprovode aktivnosti i pružaju usluge korisnicima u svojim sredinama. Ipak, dugoročno, online aktivnosti ne mogu zameniti direktnu komunikaciju sa građanima i građankama, ocenili su učesnici debate, uz očekivanje da će vakcinacija i suzbijanje pandemije, omogućiti povratak u redovne tokove. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Edukativni centar – Kruševac,  jedna je od 30 podržanih organizacija građanskog društva (OGD), u sklopu institucionalne podrške OGD u okviru ACT projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative.

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. ACTprojekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici. Prva faza projekta realizuje se od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine.