OMLADINSKI RAD ZA BOLJI GRAD – SASTANAK U KRUŠEVCU

Realizaciju niza aktivnosti koje se odnose na priznatost i prepoznavanje omladinskog rada, u okviru kampanje “Omladinski rad za bolji grad”, Edukativni centar Kruševac (ECK) nastavio je organizacijom sastanka sa predstavnicima kruševačkih srednjih škola.

Sa ciljem nastavka i unapređenja međusektorske saradnje, uspostavljene u prethodnom periodu, fokus je bio na širenju mreže partnerstava i usluga. Umrežavanje aktera u lokalnoj zajednici i unapređenje informisanosti, prepoznati su kao važni faktori u procesu pružanja podrške mladima u ličnom i profesionalnom razvoju.

U okviru projekta “NAPORnim stazama ka prepoznavanju omladinskog rada”, sastanku je prethodila 15-odnevna kampanja na društvenim mrežama.  Projekat, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, sprovodi Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada, a ECK je jedna od organizacija osnivačica NAPOR-a.