ODRŽAN PRVI MODUL OBUKE ZA JAČANJE KAPACITETA PARTNERSKIH ORGANIZACIJA

U okviru projekta “Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, prva aktivnost je tromodularna obuka za usaglašavanje i unapređenje kapaciteta partnerskih organizacija, Edukativnog centra Kruševac (ECK) i niškog PROAKTIV-a, za kompetentno bavljenje temama u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, u kontekstu evropskih integracija Srbije. 

Uz učešće po četiri predstavnika ECK i Proaktiva, prvi modulu obuke je održan, od 14. do 16. decembra 2017. u Brzeću. Tom prilikom, kreiran je i potpisan partnerski sporazum i izrađen akcioni plan delovanja, kako bi se osiguralo kvalitetno partnerstvo i strateško određivanje u odnosu na bavljenje ovom temom, a sa namerom da se doprinese procesu evropskih integracija Srbije i dostizanju EU standarda u oblasti karijernog razvoja, unapređivanja zapošljivosti i boljem pristupu mladih tržištu rada.

Sa ciljem podizanja programskih kapaciteta, usaglašene su interne organizacijske politike Edukativnog centra Kruševac i Proaktiva, među kojima i one koje se odnose na Transparentnost i antikorupciju i Rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju.

Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

 

Изборник