OBUKA ZA MENTORE U OKVIRU PROJEKTA “MOJA KARIJERA”

U okviru projekta “Moja karijera – Međusektorski do razvijenog sistema karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Kruševcu”, koji Edukativni centar Kruševac sprovodi uz podršku Švajcarske organizacije za pomoć svetu rada SOLIDAR SUISSE, organizovana je obuka za mentore stručnih praksi. Aktivnost je usmerena na podršku uvođenju novih usluga – pilotiranje stručnih praksi, u okviru projekta koji se bavi unapređivanjem karijernog vođenja i savetovanja mladih u okviru formalnog obrazovanja, u srednjim školama u Kruševcu.

Edukativni centar Kruševac u saradnji sa lokalnim partnerima i provajderima usluga radi na pilotiranju novih aktivnosti među kojima su i stručne prakse (10 korisnika). Aktivnosti se sprovode kroz saradnju civilnog, biznis i javnog sektora, uz učešće kruševačkih srednjih škola, Nacionalne službe za zapošljavanje, malih i srednjih preduzeća. Svakom korisniku mera, dodeljuje se mentor koji prati njegov razvojni proces i pruža podršku u ovom procesu.

Cilj projekta “Moja karijera – Međusektorski do razvijenog sistema karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama u Kruševcu” je unapređivanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih tokom srednjoškolskog obrazovanja, kroz institucionalizaciju međusektorskog modela karijernog razvoja mladih, širenje mreže partnerstava i usluga, kao i dalji razvoj modela KVIS (Karijernog vođenja i savetovanja) na teritoriji grada Kruševca.

U toku sprovođenja projekta, predviđeno je praćenje, mentorska podrška i evaluacija realizacije Godišnjih planova karijernog vođenja i savetovanja kruševačkih srednjih škola, podrška uvođenju novih usluga, jačanje edukativnih i praktičnih kapaciteta Timova za KVIS srednjih škola, Sajam karijere, sastanci Saveta partnera za karijerno vođenje i savetovanje i unapređenje umrežavanja aktera u lokalnoj zajednici.