Objavljeni pozivi Nacionalne službe za zapošljavanje u okvirima Garancija za mlade

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) objavila je javne pozive za realizaciju paketa mera u okviru Programa Garancija za mlade koji će se sprovoditi u filijalama u Nišu, Kruševcu i Sremskoj Mitrovici. Ciljna grupa su mladi do 30 godina koji se na evidenciju nezaposlenih prijavljuju od 1. januara ove godine.

Program Garancija za mlade će sprovesti više javnih poziva koji će obuhvatiti pripravnički staž za mlade sa visokim i srednjim obrazovanjem, finansiranje obuka na zahtev poslodavaca, subvencije zarada za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, javne radove za angažovanje nezaposlenih, kao i subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih lica.

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica koja su uključena u Program Garancija za mlade IPA 2020, otvoren je  do 29. marta  a ostali javni pozivi do 31. decembra 2024. godine.

Tekstovi javnih poziva mogu se pronaći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje na sledećem linku: https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10