Novi put pokrenuo inicijativu – Pravo da znam!

Kraljevačko Udruženje građana „Novi put“ pokrenulo je inicijativu „Pravo da znam!“ kako bi aktivnom kampanjom zagovaranja – pokretanjem peticije, uličnim akcijama i tribinama, kao i kampanjom preko društvenih mreža – mobilisali zajednicu i izvršili pritisak na nadležne institucije, u cilju tačnog i pravovremenog informisanja građana o kvalitetu vazduha u Kraljevu odnosno njegovoj zagađenosti – suspendovanim PM10 i PM2.5 česticama. Inicijativa je pokrenuta početkom 2021. godine.

PRAVO DA ZNAM! je jedna od podržanih inicijativa u okviru konkursa “Podrška za mobilizaciju zajednice”, koji se sprovodi u sklopu projekta ,,Lokalni poziv za EU”. Projekat realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, a cilj je osnaživanje lokalnih inicijativa za doprinos procesima pridruživanja EU, stvarajući decentralizovano društvo koje neguje kulturnu različitost i participatornu demokratiju. Projekat finansira Evropska unija, a Edukativni centar – Kruševac je jedan od šest regionalnih centara za podršku razvoju organizacija i neformalnih inicijativa.