Nova industrija HUB: model održive podrške preduzetništva mladih

U okviru projekta “Nova industrija HUB – model održive podrške preduzetništva mladih” sproveden je niz aktivnosti usmerenih na doprinos mogućnostima za preduzetništvo i perspektivi samozapošljavanja mladih, kroz obezbeđivanje prostora, obuke i mentorske podrške za preduzetničke inicijative mladih. Projekat je Edukativni centar – Kruševac realizovao u partnerstvu sa KZM Trstenik, KZM Brus i UG EmPower.

U sklopu projekta sprovedena je intenzivna promotivna kampanja, kako bi se što veći broj mladih informisao, motivisao i uključio u program koji unapređuje preduzetnička znanja i veštine. Uz realne susrete sa mladim preduzetnicima, organizovane su Meet up edukativne obuke, Hakaton i inkubacija omladinskih preduzetničkih inicijativa.

 

Projekat “Nova industrija HUB – model održive podrške preduzetništva mladih” sprovodi Edukativni centar – Kruševac, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

 

Изборник