NASTAVAK OBUKE ZA JAČANJE KAPACITETA ECK I PROAKTIVA

Usaglašavanje i unapređenje kapaciteta partnerskih organizacija, Edukativnog centra Kruševac (ECK) i niškog PROAKTIV-a, za kompetentno bavljenje temama u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, u kontekstu evropskih integracija Srbije, nastavljeno je drugim modulom obuke. 

U okviru projekta “Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, drugi modul obuke održan je, od 24. do 26. januara 2018. u Brzeću. Učesnici, po četiri predstavnika ECK i Proaktiva, detaljnije su upoznati sa delovima pregovaračkih poglavlja (19, 20 i 26) u kojima su sadržane teme, koje će biti pokrenute tokom javnih debata u lokalnim zajednicama.

U toku razmatranja Poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje istaknuto je, da je evropsko zakonodavstvo u ovoj oblasti usmereno ka stvaranju jednakih mogućnosti za sve, zabrani diskriminacije po bilo kom osnovu i jačanju socijalnog dijaloga. Kada je reč o zapošljavanju mladih, posebna pažnja učesnika usmerena je na EU Garancije za mlade (Youth Guarantee). Garancije za mlade predstavljaju posvećenost država članica EU da svim mladim osobama do 25 godina, u roku od četiri meseca, u slučaju gubitka posla ili po završetku formalnog obrazovanja, obezbede: zaposlenje; nastavak školovanja; praksu ili trening.

Informišući se o Poglavlju 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, učesnici drugog modula obuke utvrdili su, da se pravna tekovina EU vezana za ovo poglavlje sastoji od principa i instrumenata politike, od kojih se najveći deo sprovodi na nivou EU kroz Program za konkurentnost i inovacije. Politika Evropske unije u oblasti preduzetništva i industrijske politike, pod jakim je uticajem strategije “Evropa 2020”.

Poglavlje 26 obuhvata oblast obrazovanja, obuke, programe za mlade i kulturu, a upoznajući se sa njegovim segmentima, predstavnici ECK i Proaktiva pažnju su posvetili Programu „Obrazovanje i obuka 2020“, strateškom okviru za evropsku saradnju u obrazovanju i obuci. U fokusu je bila i Strategija Evropske unije za mlade (2010-2018), osmišljena sa ciljem stvaranja jednakih mogućnosti obrazovanja i učešća na tržištu rada za mlade širom Evrope, kao i njihovog podsticanja da postanu aktivni građani.

Krajem februara, planiran je treći modul obuke za jačanje kapaciteta partnerskih organizacija u okviru projekta “Paket usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”. Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.