Mirjana Radaković, Centar za socijalni rad opštine Bačka Palanka: Ideje, predlozi i energija mladih treba da budu više prihvaćene, prisutne i uvažene

Zbog čega je važno da predlozi, energija i ideje mladih budu prihvaćene, prisutne i uvažene, kao i kako to funkcioniše u Bačkoj Palanci pojašnjava Mirjana Radaković, zaposlena na poziciji voditelja slučaja u Timu za decu i mlade i supervizora u Timu za odrasle i stare u Centru za socijalni rad opštine Bačka Palanka i ima posebno angažovanje u udruženju hranitelja „Siguran dom“.

Sa kojom organizacijom ste ostvarili saradnju i kad?

Saradnja je ostvarena sa Omladinskim klubom Bačka Palanka i traje duži niz godina. Prevashodno je saradnja usmerena na realizaciju projektnih aktivnosti koje su usko povezane za rad sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju kao i dece i mladih bez roditeljskog staranja. Takođe je akcenat stavljen na promovisanje i razvijanje volonterizma kod mladih čiji je nosilac Crveni krst Bačka Palanka.

Da li je saradnja nastavljena i u kom obliku?

Saradnja je nastavljena kroz projektne aktivnosti, organizovanjem različitih predavanja, kao i upućivanjem mladih o mogućnosti pisanja projekata, načinu konkurisanja kao i realizaciji istih. Međusobnom saradnjaom bitno se utiče na profesionalnosti, razmeni ideja i kapaciteta a sve to radi kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba mladih u lokalnoj zajednici.

Šta je vaša institucija dobila saradnjom sa organizacijom?

Angažovanjem mladih tokom trajanja zajedničkih akcija i kroz različite projektne programe uticalo se na kvalitetniju informisanost kako mladih tako i lokalne zajednice o poziciji dece i mladih iz marginalizovanih grupa. Ostvarena je dobra međusobna sardanja, zainteresovanost mladih za prisutnost u okruženjima u kojima se kreću deca i mladi iz osetljivih grupa. Razvijana je, kako kod profesionalaca, tako i kod maladih samoprocena koliko smo tolerantni u prihvatanju različitosti, usvajanje poželjnog modela ponašanja prema drugima, bogaćenje rečnika rečima koje ne povređuju druge, razvijanje empatije.

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnja institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

U lokalnoj zajednici veoma je bitno uticati na kavalitet razvoja mladih ljudu, njihovom aktivnom angažovanju unutar lokalne zajednice kao i razvoja zdravih stilova života. Ponuditi programe dostupne mladima je od izuzetne važnosti. Uključivanje mladih u programske aktivnosti na lokalnom nivou dovodi do toga da se spoznaju njihove potrebe, uvažavaju njihove ideje i predlozi čime se direktno utiče na osećaj preuzimanja odgovornosti i razvijanju zdrave ličnosti što predstavlja interes svakog zdravog društva.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podigli na viši nivo?

Prilikom izrade Akcinog programa za mlade, na lokalnom nivou, potrebno je masovnije prisustvo mladih, posebno iz ruralnih zajednica. Ideje, predlozi i energija mladih treba da budu više prihvaćene, prisutne i uvažene. Povezanost mladih i institucija kroz projektne aktivnosti direktno bi uticalo na kvalitetniju prisutnost mladih u lokalnoj zajednici, masovnije uključivanje mladih u programske aktivnosti, kavalitetnije provođenje slobodnog vremena i usmeravanju ka razvijanju pozitivnih normi ponašanja. Sve to direktno utiče na poboljšanje položaja mladih na lokalnom i nacionalnom nivou.

 

Изборник