Miloš Damjanić: Smatram da je potrebna češća interakcija institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom

Saradnja sa organizacijama koje se bave omladinskim radom i škola je izuzetno značajna, a naročito za školu za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” jer korisnicima  (mladima sa smetnjama u razvoju, ali i odraslim osobama sa invaliditetom)  omogućava kontakt, druženje, saradnju i realizaciju osmišljenih, planiranih, strukturiranih zajedničkih aktivnosti sa mladim ljudima tipične populacije. Kako sve to izgleda u praksi pojašnjava defektolog i vaspitač ove ustanove Miloš Damjanić.

Sa kojom organizacijom (organizacijama)  ste ostvarili saradnju i kada?

Ostvarili smo saradnju sa: Centrom za omladinski rad (CZOR), Omladinskim kreativnim centrom OKCe, Centrom za edukativno-kreativni razvoj omladine (CEKRO). Uz nabrojane organizacije, Dnevni boravak tokom godine uspostavi kontakt i realizuje raznovrsne aktivnosti sa više od 30 grupa građana, udruženja, organizacija, institucija, preduzeća i sl.

Šta је vaša institucija dobilia kroz sarаdanju  sa organizacijom/ama?

Sa CZOR-om i OKCe-m sarađivali smo u okviru akcije: „Da li možeš da pobediš ovu ekipu?“ – sportski (fudbalski) susreti između korisnika Dnevnog boravka ŠOSO „Milan Petrović “ sa domom učenika i sugrađana tipične populacije. Unapređenje socijalne inkluzije mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom predstavlja jedan od stubova rada Dnevnog boravka i smatramo da organizovanjem zajedničkih aktivnosti između naših korisnika i tipične populacije radimo na ispunjenju tog cilja.

Sa CEKRO-om smo sarađivali na realizaciji programa „Letnji kamp – Kamp životnih veština“, gde je akcenat postavljen pre svega na unapređenje životnih i socijalnih veština naših korisnika.

Izgradnjom savezništava sa lokalnim udruženjima građana, Dnevni boravak nastoji produbiti poverenje između Škole i društvene zajednice, a sve u cilju podizanja kvaliteta života samih korisnika Dnevnog boravka.

Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku? 

Saradnja je nastavljena sa CZOR-om, zajedničkim osmišljavanjem daljih akcija, programa saradnje i planiranjem druženja između korisnika Dnevnog boravka i volontera CZOR-a, npr. uključivanjem fudbalskog tima sa Adica (mladi Romi), sa kojim radi „mobilni tim CZOR-a“ u našu akciju: „Da li možeš da pobediš ovu ekipu?“.

Planiran je nastavak saradnje sa CEKRO-om i u narednom periodu na projektu: „Letnji kamp – Kamp životnih veština“.

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnju institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

U slučaju naše Škole i Dnevnog boravka, saradnja sa organizacijama koje se bave omladinskim radom je izuzetno značajna, jer omogućuje našim korisnicima (mladima sa smetnjama u razvoju, ali i odraslim osobama sa invaliditetom) kontakt, druženje, saradnju i realizaciju osmišljenih, planiranih, strukturiranih zajedničkih aktivnosti sa mladim ljudima tipične populacije.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo?

Smatram da je potrebna češća interakcija institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom: iniciranje kontakata, inicijalni sastanci, zajedničko planiranje konkretnih (za korisnike usluga institucija značajnih) aktivnosti, zajednička realizacija osmišljenih aktivnosti i dr.