Mediji pod RODNIM REFLEKTOROM za MLADE

Mapiranje medija u Rasinskom okrugu i pregled objava koje se odnose na rodnu ravnopravnost i mlade, Edukativni centar – Kruševac sprovodi u prva dva meseca realizacije projekta „RODNI REFLEKTOR za MLADE – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima”. Rezultiraće Izveštajem, koji predstavlja osnovu za konsultativne sastanke sa relevantnim akterima, u lokalnim zajednicama Rasinskog okruga.

Edukativni centar – Kruševac (ECK) stavlja ovu temu na agendu, kroz podizanje nivoa informisanosti o neophodnosti delovanja svih lokalnih relevantnih aktera (Savet i tela za rodnu ravnopravnost lokalnih samouprava, mediji, Kancelarije za mlade, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva i drugi) na suzbijanju rodnih stereotipa u medijima. Kako bi se podstaklo aktivno uključivanja mladih, u lokalnim zajednicama u Rasinskom okrugu, organizovaće se šest Info sesija.

Projekat „RODNI REFLEKTOR za MLADE – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima” realizuje se, u partnerstvu KruševacPressa i ECK, do kraja maja naredne godine, a u okviru programa „Mladi i mediji za demokratski razvoj“. Rad Edukativnog centra – Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.