KRAGUJEVAC – MEĐUSEKTORSKA SARADNJA KLJUČNA ZA KARIJERNI RAZVOJ I ZAPOŠLJIVOST MLADIH

Edukativni centar Kruševac (ECK), u saradnji sa Razvojnim biznis centrom Kragujevac, organizovao je, 25. decembra, konsultativni sastanak o temi  “Karijerni razvoj i zapošljivost mladih”, sa relevantnim lokalnim akterima u ovom gradu. Reč je o jednoj u nizu aktivnosti ECK-a u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama – Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”, organizovanoj u kragujevačkoj Srednjoj stručnoj školi.

Na sastanku, koji je okupio predstavnike kragujevačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Kancelarije za mlade, Srednje stručne škole, Razvojnog biznis centra Kragujevac (civilni sektor), istaknut je značaj međusektorske saradnje u oblasti karijernog razvoja i zapošljivosti mladih. “Sve što radimo, trudimo se da radimo u partnerstvu,” kaže Marija Stojadinović iz Razvojnog biznis centra (RBC) Kragujevac i dodaje: “To je uglavnom partnerstvo tri uključene strane, RBC kao predstavnik civilnog sektora i spona sa mladima, zatim imamo uvek prisutan javni sektor – u vidu srednjih stručnih škola, gimnazija, fakulteta, lokalne samouprave…i obavezan i verovatno, ključni naš partner jesu predstavnici biznis sektora. Analizirajući njihove potrebe, zajedno kreiramo obuke i zatim mladi ljudi odlaze tamo da stiču znanja i veštine.”

Organizovan je i EU INFO dan, a mladi Kragujevčani su, kroz interaktivnu prezentaciju, kratak film u kome učesnici evropskih programa edukativne mobilnosti iznose svoja iskustva i promo materijal, informisani o mogućnostima i prilikama koje pružaju trening kursevi, omladinske razmene, EVS.

Edukativni centar Kruševac se, u okviru projekta „Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika”, bavi temom karijernog razvoja i zapošljivosti mladih, na teritoriji 5 lokalnih zajednica u centralnoj Srbiji – Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Obrenovac i Paraćin. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva koji predvodi Trag fondacija u saradnji   sa   Nacionalnom   koalicijom   za   decentralizaciju,   Media   i   reform   centrom   Niš, Forumom   civilne   akcije FORCA, Evrokontaktom, Centrom   za   razvoj   civilnog   društva, Timočkim omladinskim centrom, Edukativnim centrom Kruševac i Proaktivom, a finansira Evropska unija.

Изборник