Kampanja “Jednakost je priRODNA“ – RODNI REFLEKTOR za mlade

U okviru projekta „RODNI REFLEKTOR za MLADE – Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima”, Edukativni centar – Kruševac je, u decembru, počeo sprovođenje informativno – komunikacione kampanje “Jednakost je priRODNA”, na društvenim mrežama organizacije.

Cilj kampanje je da, pre svega, pruži informacije o tome šta su rodni stereotipi i seksizam i koliko je značajna uloga medija (elektronski, štampani, online, socijalni) u njihovom suzbijanju odnosno u negativnom kontekstu – održavanju i širenju. Poruka kampanje apostrofira da je jednakost prirodna, a da nas od toga udaljava prisustvo rodnih sterotipa i seksizma u svim sferama života, koje mediji dodatno generišu. Kampanju “Jednakost je priRODNA”, Edukativni centar – Kruševac sprovodi do kraja marta 2022. godine.

Rad Edukativnog centra – Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.