Kampanja DOBRE PROMENE – Lokalni poziv za EU

Kampanja DOBRE PROMENE ima za cilj promociju ostvarenih rezultata i najuspešnijih inicijativa podržanih kroz projekat “Lokalni poziv za EU”, koji zajednički sprovode Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Fondacija Jelena Šantić i Grupa 484. Podršku inicijativama na lokalnom nivou pružili su regionalni centri: Proaktiv, Edukativni centar – Kruševac, Somborski edukativni centar, Fondacija za mlade Obrenovca, Užički centar za ljudska prava i demokratiju i Timočki omladinski centar.

                                                          70 dobrih promena na lokalnom nivou

Proces pridruživanja Srbije EU često se gleda kao proces koji pripada institucijama i političarima. Ali, da li bi proces EU integracija išao ovako sporo da je Srbija zemlja vladavine prava, zemlja kulture poštovanja, znanja i etike? U izgradnji takve Srbije, ključnu ulogu ipak igraju građani i građanke Srbije koji na lokalnom nivou prave dobre promene.

 

Iz ovog uverenja, Nacionalna koalicija za decentralizaciju razvila je pristup podrške aktivistima u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti u lokalnim zajednicama širom Srbije. Zajedno sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić i regionalnim centrima sa aktivistima širom Srbije pokrenuli smo više od 70 promena u lokalnim zajednicama, promena koje su u javnom i građanskom interesu. Našu inicijativu je prepoznala Delegacija EU u Srbiji.

 

Građanski aktivizam smo gradili kroz izgradnju kapaciteta lokalnih organizacija i regionalnih centara u oblasti vladavine prava i kulturne raznolikosti, promociju najuspešnijih inicijativa i njihovih postignuća. Podrškom lokalnim inicijativama podstakli smo razvoj lokalne demokratske kulture i aktivirali značajne društvene resurse za rešavanje najhitnijih potreba lokalnih zajednica. Štaviše, pružili smo veoma fleksibilnu izgradnju kapaciteta i finansijsku podršku lokalnim zajednicama, osiguravajući da budu efikasniji i efektivniji u svom radu.

Regionalna centri su radeći kao decentralizovani resursni centri asistirali inicijativama u razvoju njihovih ideja, promociji postignutih rezultata i razvoju lokalnih zajednica.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju je zajedno sa partnerima i regionalnim centrima, počev od maja 2020. podržala 46 lokalnih inicijativa sa po 5.000 evra uz tematsku mentorsku podršku za teme koje su od značaja za razvoj ovih inicijativa. Najboljih 20 inicijativa podržano je sa po 10.000 evra kako bi napravili značajan iskorak ka obezbeđivanju sopstvene održivosti, ojačali svoju poziciju u lokalnoj zajednici i osmislili sistematsko rešenje za indentifikovani problem u zajednici.Priliku za institucionalnu podršku u visini od 40.000 evra dobilo je 8 inicijativa.

Osnovna karakteristika našeg društva je polarizovanost po svim pitanjima – od ekonomskih, preko ekoloških i zdravstvenih, do političkih, zato su vrlo važne inicijative koje povezuje građane oko pozitivnih stvari i razvijaju solidarnost i socijalnu koheziju.

Takođe manjak demokratije, napadi na organizacije civilnog društva i medije ukazuje na potrebu za podrškom aktivista i organizacija civilnog društva na kontroli rada državnih organa kao i na njihovom donošenju i sprovođenju odluka. Cilj projekta je da doprinese procesu pridruživanja EU kroz stvaranje decentralizovanog društva koje neguje kulturnu raznolikost i participativnu demokratiju i podstiče građane da aktivno učestvuje u razvoju svoje zajednice.

Više o inicijativama na https://promeni.rs/dobre-promene/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Projekat ,,Lokalni poziv za EU’’ koji realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, osnažuje lokalne inicijative za doprinos procesima pridruživanja EU, stvarajući decentralizovano društvo koje neguje kulturnu različitost i participatornu demokratiju. Ovaj projekat finansira Evropska unija.